! با واقعيت مديريت كنيد

همه ی مراكز تجاری براي اينكه بتوانند جايگاه مناسبی ميان مردم و صاحبان برند پيدا كنند
يكي از مهمترين عواملی كه باعث موفقيت مراكز تجاري مي شود مديريت صحيح و علمي است
ومديريت صحيح فقط بر پايه اطلاعات واقعی محقق مي شود.

گزارشات فروش

ارائه گزارشات روزانه,هفتگی,ماهانه,و..ازكليه مراكز فروش در مجتمع

مديريت پاركينگ

مشاهده آمار لحظه به لحظه پاركينگ

داشبورد مديريتی

قابليت مشاهده كليه اطلاعات در صفحع اصلی در يك نگاه

مديريت پاخور

ميزان ورود و خروج مراجعين و بررسی ميزان خريد آنها

باشگاه مشتريان

به منظور وفاداری مراجعين و بهرهمندی خريداران از امتيازات ويژه

سرويس و نگه داری

محاسبه هزينه های شارژ و نگهداری و تخصيص به واحدها

ترنا سيستم

ارائه خدماتی متفاوت به مشتريان با نگاه ايجاد يك رابطه تجاری بُرد بُرد
دارا بودن تيم تخصصی تحقيق و توسعه و خدمات پس از فروش
استفاده از جديدترین استراتژی های بازاريابی ، بازارسازی و برند سازی